Datasafety

staffing in data & privacy security

DataSafety

Safetyfirst

Bemiddeling

DataSafety bemiddelt specialisten op het gebied van de informatiebeveiliging, privacyprotectie, compliance en IT-security. Specialisten op interim en vaste basis, zoals Privacy Officers, Data Protection Officers, Functionarissen Gegevensbescherming, Security Officers, Compliance Officers, Chief Information Security Officers, Network Securityspecialisten of Auditors. Gekwalificeerde vakspecialisten met een trackrecord in profit en non-profit.

Informatiebeveiliging

Big data, persoonsgegevens, social media, internet of things (IoT): welke data worden opgeslagen en met welk doel, hoe en waar gebeurt dat en gedurende welke periode? Wie hebben toegang tot de gegevens, hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens, waar zitten de zwakke plekken? Wat gebeurt er met de persoonsgegevens in een testomgeving? Zijn wij optimaal beveiligd tegen cybercrime? Vragen die direct beantwoord moeten kunnen worden binnen de in uw vakgebied geldende complianceregels. 

DataSafety is uw partner op het gebied van informatiebeveiliging in brede zin. De professionals die wij bemiddelen zijn gespecialiseerd en gecertificeerd in onder andere: ISO 27001, ISO22301 (BCM), ISO 31000 (Risicomanagement), ISAE 3402, NEN 7510/7512, CISM, CISSP, CIPP, Encryptie, Ethical Hacking. Zij inventariseren en analyseren de relevante gegevensstromen, brengen de risico’s voor de organisatie en de betrokkenen in kaart, ontwerpen, implementeren en monitoren een informatiebeveiligingsbeleid, analyseren bewerkers- en samenwerkingsovereenkomsten in verband met de ketenaansprakelijkheid, zetten awareness-programma's op. DataSafety werkt met een effectief, schaalbaar framework aan data- en privacyprotectieprogramma’s, die worden aangepast aan de situatie en behoefte van de opdrachtgever.

Wij brengen in korte tijd de geschikte kandidaat en de opdrachtgever bij elkaar. Daarbij staan continuïteit en kwaliteit voorop. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Contact

 

Fried

Mr. Fried Le Poole CIPM

Wetgeving & matching

lepoole@datasafety.nl